Producenci
Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Bardzo istotna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych, dlatego przywiązujemy do niej szczególną wagę stosując wszelkie środki przewidziane prawem, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące zasad zbierania i przechowywania Państwa danych osobowych oraz praw jakie Państwu przysługują. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ww. rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną, takie jak przykładowo imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema”, adres: 30-244 Kraków, ul. Bielańskiego 15, NIP: 6780054870. Z administratorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@bema.krakow.pl lub telefonicznie pod nr + 48 12 429 91 37.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 

 1. wykonania zawartej z Państwem umowy sprzedaży towarów z naszej strony internetowej - podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu sklepu internetowego (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy),
 2. prowadzenia konta na naszej stronie internetowej - podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu sklepu internetowego (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy),
 3. prowadzenie procesów reklamacyjnych - podstawą przetwarzania danych osobowych jestobowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji),
 4. informowania o oferowanych produktach czy promocjach, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i która może być cofnięta w każdym momencie,
 5. potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tych wypadkach prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów i użytkowników sklepu internetowego Administratora.

 

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do celów czy podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Chcemy zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoką ochronę Państwa danych osobowych, więc będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji tych usług. Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane osobowe Państwo udostępniacie, niemniej jednak podanie pewnych danych osobowych będzie niekiedy konieczne do dokonania zakupów w sklepie internetowym, ponieważ bez tych danych nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

 

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym takim jak nasi kontrahenci, współpracownicy lub usługodawcy, którzy wraz z nami świadczą dla Państwa usługi (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, księgowe czy związane z realizacją czy reklamacją zamówionych towarów). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

 

OKRES PRZTWARZANIA PAŃSTWA DANY OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, do realizacji roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń. Gdy zgłoszą Państwo żądanie usunięcia konta w sklepie internetowym, możemy przetwarzać Państwa w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwość w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

POLITYKA COOKIES

 

Korzystając ze strony internetowej www.bemanartybiegowe.pl wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce cookies. Jeżeli nie godzą się Państwo na sposób używania przez nas cookies, muszą Państwo dokonać odpowiednich zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej albo zaprzestać używania stron internetowej.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej - pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego użytkownika;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. mierzenia ruchu użytkownika na stronie internetowej za pomocą kodu Google Analytics.

 

Zwykle oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

 

Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

KORZYSTANIE Z ODNOŚNIKÓW, LINKÓW CZY PRZEKIEROWAŃ DO INNYCH STRON

 

Na stronie internetowej mogą pojawiać się odnośniki, linki lub przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tych odnośników, zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl